​​
projects

שיפוץ דירה בחיפה

פרט לחידוש ושיפוץ הדירה נדרשתי לחשוב על פתרון יצירתי לשינוי החללים הציבוריים בדירה,

הגדלת המטבח והפיכת הסלון למרווח ונוח יותר-התוצאה לפניכם